UKS Błyskawica Warszawa

DOSiR Praga Północ

Adres:
ul.Kawęczyńska 44

opis miejsca